Företaget
 

Printer Consult i Malmö startades 1982 av Paul Larsson, som fortfarande äger och driver företaget. Sin breda kunskap inom den grafiska branschen har Paul byggt upp ända sedan 70- och 80-talet då han arbetade på några av Nordens ledande tryckerier.

När den grafiska industrin i Sverige inte investerade tillräckligt snabbt i ny teknik, blev det starten för Printer Consult. Samtidigt inleddes ett samarbete med företag i Italien, Finland, Frankrike och Tyskland. Många av våra samarbetspartners och kunder finns med sedan dess. Våra kunder och leverantörer finns idag i Europa, men vi har även möjligheter att producera trycksakerna i USA, Asien och Sydamerika. Oavsett i vilket land vi producerar era trycksaker, finns det språkkunskaper inom företaget.

Gustav Larsson arbetar som företagsutvecklare på vårt kontor i Stockholm sedan 2007.